Blog

Individuali veikla pagal pažymą arba verslo liudijimo įsigijimas


Norint pradėti verslą, pvz., interneto svetainių kūrimas, patalpų nuomą, rašyti ir parduoti savo kūrybinius darbus , žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymo paslaugos ir t.t., susiduriame su problemą: kokią veiklą pradėti gyventojui?! Pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų variantų yra toks: įsigijus verslo liudijimą reikalinga iš karto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o verstis galima tik griežtai […]


Read more

Viršvalandžių apmokėjimas nuo 2017 m. liepos


Nuo 2017 m. liepos mėn. viršvalandinius darbus darbdavys gali nurodyti dirbti tik darbuotojui sutikus, išskyrus: kai darbai yra būtini ar siekiama užkirsti kelią pavojams, avarijoms, nelaimėms ar skubiai  likviduoti ; būtina užbaigti darbą ar pašalti gedimą dėl kurių didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą ar sugestų medžiagas, produktai ar įrenginiai; tai numatyta kolektyvinėje sutartyje. Viršvalandinių darbų […]


Read more

Kada galima neteikti važtaraščio duomenis VMI?


Jei vežama savo sąskaita, tuomet Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) važtaraščio duomenų teikti neprivaloma. Kas tai yra vežimas savo sąskaita? Atvejai, kai privaloma ir neprivaloma VMI teikti važtaraščių duomenis, išvardinti Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos […]


Read more

Finansinių ataskaitų rinkinys nuo 2016 metų


Prisiminkime, kad pradedant 2016 metais įmonės skirstomos į 4 kategorijas: – labai mažos įmonės; – mažos įmonės; – vidutinės įmonės; – didelės įmonės. Labai mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių: 1) balanse nurodyto turto vertė – 350 000 eurų; 2) pardavimo grynosios pajamos per […]


Read more

Dokumentų saugojimo terminai


il. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento saugojimas/metai 1 PIRMINAI APSKAITOS DOKUMENTAI sąskaita-faktūra 10 mokėjimo pavedimai avanso apyskaita kasos pajamų ir išlaidų orderiai apskaitos registrai numeruotų blankų apskaitos dokumentai tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai 2 KASOS APSKAITOS REGISTRAI Kasos aparato kontrolinės juostos 2 Kasos operacijų žurnalai. Čekių šaknelės 10 3 SUTARTYS 10 visiškos materialinės atskaitomybės sutartis turto panaudos […]


Read more

Intrastato ribos 2017 m.


Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytos tokios  INTRASTATO  ribos: Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 280 tūkst. EUR (nepasikeitė lyginant su 2016 metais). Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais […]


Read more

Prekių tiekimas į kitą ES valstybę narę


1. Taikomas O proc. tarifas, jeigu tenkinamos PVM įstatymo sąlygos ir asmuo turi priekių išgabenimą patvirtinančius įrodymus. 2. 49 str. : 2.1  Prekių tiekimas kitų ES valstybių PVM mokėtojams. Įsitikinti, ar pirkėjas tikrai yra registruotas PVM mokėtoju. Paprasčiausias būdas ES valstybės PVM mokėtojo kodą patikrinti čia : ES valstybių narių PVM mokėtojų kodų tikrinimas 2.2 Naujų […]


Read more

Dienpinigių apmokestinimas


Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2016-07-01 Mėnesinis darbo užmokestis neviršija     494 Eur sumos (t. y. minimalios mėnesinės algos 380 Eur padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis atlygis neviršija 3,02 Eur sumos (t. y. minimalaus valandinio atlygio 2,32 Eur padauginto iš koeficiento 1,3) Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma neviršija 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), dienpinigiai neapmokestinami. Mėnesinis  darbo  užmokestis  neviršija  494 Eur (380x 1,3) sumos, ar valandinis […]


Read more

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo tvarka


Svarbūs mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo tvarkos pakeitimai nuo 2016-01-01: Nuo 2016-01-01 mokesčių deklaravimui ir sumokėjimui įvesta vienos datos taisyklė – iki atitinkamo mėnesio 15 dienos, išskyrus PVM, kuris deklaruojamas ir sumokamas iki atitinkamo mėnesio 25 dienos Panaikinti avansiniai PVM mokėjimai Mokesčių įstatymų pakeitimais nuo 2016-01-01 mokesčių sumokėjimui ir deklaravimui įvesta vienos datos taisyklė. Vienos datos […]


Read more

Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo


75 straipsnis. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo KEISTA: 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-919 (nuo 2015 12 01) (TAR, 2014, Nr. 2014-07395) Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines […]


Read more