Tantjemos ir kaip jos apmokestinamos

Vadovaujantis AB įstatymo 31 str. nuostatomis, tantjemos ( metinės išmokos iš paskirstytojo pelno) gali būti mokamos stebėtojų tarybos nariams už ją veiklą taryboje.

Pagal Pelno mokesčio įstatymo  17 str. nuostatas mokamas tantjemos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Tantjemos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tokia pačia tvarka, kaip ir sąnaudoms apskaitoje, t. y. pripažįstamos sąnaudomis tą mokestinį laikotarpį, kuri jos apskaičiuojamos ir išmokamos.  Tai reiškia, kad akcininkų susirinkimas patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, priima sprendimą išmokėti tantjemas.

Lietuvos vienetų, stebėtojų tarybos narių, gautos išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą yra pripažįstamos jų pajamomis, kurios deklaruojamos bendra tvarka, pateikiant PLN204.

Užsienio vieneto pajamoms, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublika, priskiriamos visos gautos išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą, nepriklausomai nuo jų išmokėjimo periodiškumo ir to, ar už stebėtojų tarybos narių veiklą atlyginamą metinėmis išmokomis( tantjemomis) ar kitais būdais.

Išmokant tantjemas nėra svarbus jų gavėjas, t. y.  nesvarbu, ar nuolatinis ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas.

Lietuvos bendrovės išmokėdamos išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą užsienio vienetams apskaičiuojamos taikant 20 %  arba 27 %  tarifą. Remiantis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse sumažintas GPM tarifas netaikomas tantjemos.

Išmokėtos tantjemos nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams laikomos A klasės pajamomis.

 
Leave a Reply