Blog

Nenugalima jėga (force majeure) . Kas tai ?


FORCE MAJEURE ( NENUGALIMA JĖGA) . KAS TAI ? Sąlygos: 1.      Sudarant sutartį nebuvo tokių aplinkybių ir jų atsiradimą negalima buvo protingai numatyti. 2.      Dėl susidariusių aplinkybių visumos sutartis tapo objektyviai neįvykdoma ( pvz., negalima pristatyti prekių į teritoriją į kurią pateikti draudžiama, negalima apgyvendinti asmenų poilsio namuose ar  negalima suteikti grožio paslaugų  nes yra […]


Read more

Komandiruotė laikinai dirbti į užsienį. Ką reikia žinoti?


Komandiruotė laikinai dirbti į užsienį. Ką reikia žinoti? Komandiruotė laikinai dirbti į užsienį. Ką reikia žinoti? Reikia prisiminti, kad komandiruotės trukmė negali būti ilgiau negu 183 kalendorinės dienas ir per mokestinį laikotarpį nesumojamos, t. y. jei užsienio valstybėje nepertraukiamai praleidžiama ilgiau negu 183 dienas, toks išvykimas nelaikomas komandiruotė ir visos išlaidos, patirtos komandiruotės metu nelaikomos […]


Read more

Tantjemos ir kaip jos apmokestinamos


Vadovaujantis AB įstatymo 31 str. nuostatomis, tantjemos ( metinės išmokos iš paskirstytojo pelno) gali būti mokamos stebėtojų tarybos nariams už ją veiklą taryboje. Pagal Pelno mokesčio įstatymo  17 str. nuostatas mokamas tantjemos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Tantjemos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tokia pačia tvarka, kaip ir sąnaudoms apskaitoje, t. y. pripažįstamos sąnaudomis tą mokestinį laikotarpį, […]


Read more

Susitarimas dėl nekonkuravimo


Kada galimas susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo dėl nekonkuravimo ? Darbo kodeksas 38 str.  2 dalyje nustatyta, kad  “Susitarimai dėl nekonkuravimo galimi tik su darbuotojais, turinčiais specialių žinių ar gebėjimų, kurie gali būti pritaikyti konkuruojančioje su darbdaviu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar pradėjus vykdyti savarankišką veiklą ir taip padaryti darbdaviui žalos . “ Susitardamos dėl nekonkuravimo […]


Read more

Verta ir neverta taikyti NPD


Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad gyventojai, kurių atlyginimas 2019 metais yra ne didesnis kaip 2555 eurai per mėnesį ( neatskaičius mokesčius ), turi teisę į NPD, todėl bet kada gali pateikti prašymą savo darbdaviui ir jį taikyti. Pažymėtina, kad gyventojas, gaunantis tik atlyginimą iš vieno darbdavio ir neplanuojantis gauti kitų pajamų, gali pateikti prašymą darbdaviui […]


Read more

Reprezentacinės išlaidos


Reprezentacinės sąnaudos – tai sąnaudos, skirtos naujiems verslo ryšiams užmėgsti arba esamiems pagerinti  ir patiriamos konkrečių asmenų naudai. Išsikrus : akcininkus, savininkus, bei kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus. Reprezentacinių išlaidų tikslas : pristatyti įmonę (jos steigimą, veiklą); pristatyti įmonės teikiamas paslaugas ir (ar) prekes (jų kokybę, galimybes); užmegzti ryšius su potencialiais klientais, […]


Read more

Prievolė teikti pranešimus apie sandorius


Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos ir jos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės). Nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie kai kuriuos sandorius, pagal kuriuos gyventojai gauna didesnę nei 15000 eurų sumą grynaisiais pinigais. Informaciją reikia pateikti tik apie tuos […]


Read more

2019 metų mokesčių reforma: kas nauja ?


  2019 metų mokesčių reforma: kas naujo ?   Darbo užmokestis privalomai perskaičiuojamas taikant 1,289 koeficientą. Pabrėžiame, kad  darbuotojų sutikimas nėra būtinas. Numatyti du GPM tarifai : 20 ir 27 procentų. 20 %  – jei metinė pajamų dalys, neviršijanti 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio sumos. 27 % – jei metinė pajamų dalys, viršijanti 120 […]


Read more

Darbo sutarčių rūšys 2017


Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį. Pavaldumas darbdaviui reiškia darbo funkcijos atlikimą, kai darbdavys turi teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, o darbuotojas paklūsta darbdavio nurodymams ar […]


Read more

Dividendų išmokėjimas


Paskirsčius pelną , išmokėjus dividendus akcininkui ar akcininkams, reikia žinoti kokius mokesčius  reikia apskaičiuoti ir deklaruoti. Pradėsime nuo to, kad prisiminsime, kad dividendai – tai akcininkui paskirstyta pelno dalys, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Akcininku gali būti fizinis ir juridinis asmuo bei Lietuvos rezidentai bei užsieniečiai. Akcininkas- fizinis asmuo Dividendai akcininkui privalu išmokėti per […]


Read more