Verta ir neverta taikyti NPD

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad gyventojai, kurių atlyginimas 2019 metais yra ne didesnis kaip 2555 eurai per mėnesį ( neatskaičius mokesčius ), turi teisę į NPD, todėl bet kada gali pateikti prašymą savo darbdaviui ir jį taikyti.

Pažymėtina, kad gyventojas, gaunantis tik atlyginimą iš vieno darbdavio ir neplanuojantis gauti kitų pajamų, gali pateikti prašymą darbdaviui taikyti NPD, o, pvz., gavus premijas ar priedus prie atlyginimo, kai kartu su atlyginimu suma viršys 2555 eurus, vertėtų pateikti prašymą bent vieną mėnesį netaikyti NPD.

Taip pat, prieš teikdamas prašymą taikyti NPD, gyventojas turėtu įvertinti ar per metus negaus kitų pajamų ( nuomos, individualios veiklos pajamų ar nedirbs papildomo darbo ir pan.)

Jei gyventojo atlyginimas per mėnesį mažesnis už 2555 eurus ir per mėnesį jis gaus papildomų pajamų, NPD, sudėjus metinės pajamas, gali sumažėti arba nebe priklausyti . Tuomet, gyventojui atsiranda mokėtinas pajamų mokesčio suma ir vien dėl šios priežasties jam atsiranda prievolė deklaruoti metines pajamas,

Kai gyventojo 2019 metų visos pajamos sudaro 30 660 eurų ir daugiau, tokio gyventojo gautam darbo užmokesčiui NPD netaikomas.

2019 m. mokestiniu laikotarpiu maksimalus mėnesio NPD  – 300 eurų, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), galiosiančios 2019-01-01, vieno dydžio.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo  santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei vienos MMA suma, taikytinas mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 2019-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis)

Maksimalus metinis NPD – 3 600 eurų, nustatytas gyventojams, kurių metinės pajamos (GMP) neviršys MMA, galiosiančios 2019-01-01, dvylikos dydžių sumos. Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo  santykiais susijusios pajamos bus didesnės nei 12 MMA, taikytinas metinis NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Metinis NPD = 3 600 – 0,15 x (GMP – 12 MMA, galiosiančios 2019-01-01, dydžių

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad yra sukurtos nemokamos skaičiuoklės, kuriomis gyventojai gali apskaičiuoti savo mėnesio ir metų NPD.

https://www.vmi.lt/cms/menesinio-neapmokestinamojo-pajamu-dydzio-skaiciuokle12
Leave a Reply