Susitarimas dėl nekonkuravimo

Kada galimas susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo dėl nekonkuravimo ?

  1. Darbo kodeksas 38 str.  2 dalyje nustatyta, kad  “Susitarimai dėl nekonkuravimo galimi tik su darbuotojais, turinčiais specialių žinių ar gebėjimų, kurie gali būti pritaikyti konkuruojančioje su darbdaviu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar pradėjus vykdyti savarankišką veiklą ir taip padaryti darbdaviui žalos . “
  2. Susitardamos dėl nekonkuravimo sąlygų, darbo sutarties šalys gali susitarti dėl to, kad darbuotojas tam tikrą laiką nevykdys tam tikros darbo veikos pagal darbo sutartį su kitų darbdavių, taip pat nevykdys su darbo funkcijomis susijusios savarankiškos veikos, jeigu ši veikla tiesiogiai konkuruotų su  darbdavio veikla. Tai reiškia, kad susitarime reikia kuo aiškiau aprašyti darbuotojui draudžiamą darbą ar profesinę veiklą bei aptarti ir nurodyti kokioje teritorijoje darbuotojas negali konkuruoti su darbdaviu.  Šis susitarimas gali būti sudaromas darbo sutarties galiojimo laikotarpiu ar (ir) pasibaigus darbo sutarčiai. Pasibaigus darbo sutarčiai, šis susitarimas galioja ne ilgiau kaip dvejus metus po darbo sutarties pasibaigimo.

Koks yra kompensacijos dydis ?

  1.  Nekonkuravimo su darbdaviu laikotarpiu darbuotojui turi būti mokama kompensacija, kurios dydis – ne mažiau kaip keturiasdešimt procentų darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Nustatant kompensaciją už nekonkuravimo sutarties laikymąsi, turi būti  konkrečiai nurodoma kompensacijos paskirtis ir tam tikra pinigų suma (su mokesčiais ir be mokesčių ).

Nekonkuravimo kompensacijos apskaita ir apmokestinimas.

  1. Nekonkuravimo kompensacija nėra darbuotojo darbo užmokesčio dalis pagal DK 139 str. nuostatas. Todėl ši  kompensacija turi būti atskirta nuo darbuotojo gaunamo atlyginimo už darbą ir kitų mokėjimų. Buhalterinėje apskaitoje kompensacijų apskaita yra kaip ir tų darbuotojų darbo užmokestis.
  2. Jeigu kompensacijos mokamos nutraukus darbo sutartį, jau tokios kompensacijos priskiriamos prie bendrųjų ir administracinių sąnaudų.
  3.  Nekonkuravimo kompensacija apmokestinamas 15 procentų Gyventojų pajamų mokesčių ir Socialinio draudimo įmokomis.  Nutraukus darbo sutartį, Socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos.

Kur kreiptis jeigu yra ginčas dėl susitarimo?

  1. Darbo ginčių komisija prie Valstybinės darbo inspekcijos;
  2. Teismas.Leave a Reply