Finansinės ataskaitosFinansinės ataskaitos


Įmonės finansinės ataskaitos:
  • pelno (nuostolio) ataskaita;
  • pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
  • balansas;
  • kapitalo pokyčių ataskaita;
  • metinės finansinės ataskaitos;
  • paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.