A1 formos išdavimas ir darbas užsienyje. Ką turiu žinoti ?


A1 forma reikalinga tada, kai  komandiruotam arba vienu metu keliose šalyse dirbančiam asmeniui reikia įrodyti, kad jis moka socialines įmokas kitoje ES šalyje, t. y. darbdavys, turėdamas A formą,  yra atleistas nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimą šalyje į kurią yra komandiruojami darbuotojai. Tad komandiruojant savo darbuotojus į ES ar EEE šalys, Jungtine Karalyste, Šveicarija, neturint šios formos gali […]


Read more

Individualių įmonių apskaita nuo įregistravimo iki deklaravimo


Kas gali būti IĮ vadovu? Jeigu IĮ įstatuose nėra numatyta kitaip, savininkas yra ir įmonės vadovas. Kai IĮ savininkas vadovu paskiria kitą asmenį, su IĮ vadovu sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartis nesudaroma, kai IĮ vadovu yra jos savininkas. Kaip įregistruoti individualią veiklą ?  Visu pirma, gyventojas turi nuspręsti kokią veikla jis vykdys. Kadangi Lietuvoje visom […]


Read more

Kuro apskaita


Jeigu įmonė planuoją sunaudotą kurą priskirti leidžiamiems atskaitymams, jį turi pagrįsti, kad kuras yra sunaudotas įmonės veikoje pajamoms uždirbti ir/arba ekonominei naudai gauti. Degalų apskaitos dokumentavimas. degalų PVM sąskaita-faktūra; degalinės kvitas iki 150,00 Euro ir pirkėjo rekvizitai= PVM sąskaita faktūra;  degalinės kortelės degalinės kvitai+ PVM sąskaita faktūra; kvitas iki 100,00 Euro be pirkėjo rekvizitų prisikariamas […]


Read more

PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai


1. Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kad popierinės PVM sąskaitos faktūros gali būti skaitmeninamos (pvz., skenuojamos, konvertuojant jas į elektroninius dokumentus ir pan.) ir saugomos tik elektroniniu formatu. Tokiu atveju papildomai „popieriniu“ formatu PVM sąskaitų faktūrų saugoti nebereikia. 2. Kokia kalba išrašomos PVM sąskaitos faktūros? PVM sąskaitos faktūros, kaip ir kiti apskaitos dokumentai, rašomos lietuvių kalba […]


Read more

Nenugalima jėga (force majeure) . Kas tai ?


FORCE MAJEURE ( NENUGALIMA JĖGA) . KAS TAI ? Sąlygos: 1.      Sudarant sutartį nebuvo tokių aplinkybių ir jų atsiradimą negalima buvo protingai numatyti. 2.      Dėl susidariusių aplinkybių visumos sutartis tapo objektyviai neįvykdoma ( pvz., negalima pristatyti prekių į teritoriją į kurią pateikti draudžiama, negalima apgyvendinti asmenų poilsio namuose ar  negalima suteikti grožio paslaugų  nes yra […]


Read more

Komandiruotė laikinai dirbti į užsienį. Ką reikia žinoti?


Komandiruotė laikinai dirbti į užsienį. Ką reikia žinoti? Komandiruotė laikinai dirbti į užsienį. Ką reikia žinoti? Reikia prisiminti, kad komandiruotės trukmė negali būti ilgiau negu 183 kalendorinės dienas ir per mokestinį laikotarpį nesumojamos, t. y. jei užsienio valstybėje nepertraukiamai praleidžiama ilgiau negu 183 dienas, toks išvykimas nelaikomas komandiruotė ir visos išlaidos, patirtos komandiruotės metu nelaikomos […]


Read more

Tantjemos ir kaip jos apmokestinamos


Vadovaujantis AB įstatymo 31 str. nuostatomis, tantjemos ( metinės išmokos iš paskirstytojo pelno) gali būti mokamos stebėtojų tarybos nariams už ją veiklą taryboje. Pagal Pelno mokesčio įstatymo  17 str. nuostatas mokamas tantjemos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Tantjemos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tokia pačia tvarka, kaip ir sąnaudoms apskaitoje, t. y. pripažįstamos sąnaudomis tą mokestinį laikotarpį, […]


Read more

Susitarimas dėl nekonkuravimo


Kada galimas susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo dėl nekonkuravimo ? Darbo kodeksas 38 str.  2 dalyje nustatyta, kad  „Susitarimai dėl nekonkuravimo galimi tik su darbuotojais, turinčiais specialių žinių ar gebėjimų, kurie gali būti pritaikyti konkuruojančioje su darbdaviu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar pradėjus vykdyti savarankišką veiklą ir taip padaryti darbdaviui žalos . „ Susitardamos dėl nekonkuravimo […]


Read more

Verta ir neverta taikyti NPD


Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad gyventojai, kurių atlyginimas 2019 metais yra ne didesnis kaip 2555 eurai per mėnesį ( neatskaičius mokesčius ), turi teisę į NPD, todėl bet kada gali pateikti prašymą savo darbdaviui ir jį taikyti. Pažymėtina, kad gyventojas, gaunantis tik atlyginimą iš vieno darbdavio ir neplanuojantis gauti kitų pajamų, gali pateikti prašymą darbdaviui […]


Read more

Reprezentacinės išlaidos


Reprezentacinės sąnaudos – tai sąnaudos, skirtos naujiems verslo ryšiams užmėgsti arba esamiems pagerinti  ir patiriamos konkrečių asmenų naudai. Išsikrus : akcininkus, savininkus, bei kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus. Reprezentacinių išlaidų tikslas : pristatyti įmonę (jos steigimą, veiklą); pristatyti įmonės teikiamas paslaugas ir (ar) prekes (jų kokybę, galimybes); užmegzti ryšius su potencialiais klientais, […]


Read more