A1 formos išdavimas ir darbas užsienyje. Ką turiu žinoti ?

A1 forma reikalinga tada, kai  komandiruotam arba vienu metu keliose šalyse dirbančiam asmeniui reikia įrodyti, kad jis moka socialines įmokas kitoje ES šalyje, t. y. darbdavys, turėdamas A formą,  yra atleistas nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimą šalyje į kurią yra komandiruojami darbuotojai. Tad komandiruojant savo darbuotojus į ES ar EEE šalys, Jungtine Karalyste, Šveicarija, neturint šios formos gali kilti nemažai keblumų.

1. A1 PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA:

Prašymas pildomas  Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau – EDAS).

2. A1 PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO SIUNČIAMIEMS

DIRBTI Į KITĄ VALSTYBĘ NARĘ ASMENIMS ATVEJAI IR SĄLYGOS:

 Nustatant, ar siunčiantis darbdavys vykdo didelę veiklos dalį Lietuvoje, atsižvelgiama į:

 1. buveinės registracijos ir administracijos vietą;
 2. administracijos darbuotojų skaičių ir vietą, kur dirba samdomi darbuotojai ir administracijos personalas;
 3.  sutartis, sudarytas vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje ir užsienyje;
 4.  pajamas iš veiklos Lietuvoje ir užsienyje per pastaruosius 12 pilnų kalendorinių mėnesių iki darbuotojų siuntimo dirbti ( darbdavio pajamos iš veiklos Lietuvoje turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų visų to darbdavio pajamų per pastaruosius 12 pilnų kalendorinių mėnesių iki darbuotojų siuntimo dirbti. Ši nuostata nėra taikoma įmonėms, pradedančioms veiklą Lietuvoje.);
 5. ekonominės veiklos Lietuvoje trukmę per pastaruosius 12 mėnesių iki darbuotojų siuntimo dirbti (įmonės, pradedančios veiklą Lietuvoje – visą veiklos vykdymo laikotarpį);
 6. ekonominę veiklą Lietuvoje po darbuotojų siuntimo dirbti.
 7.  ar Lietuvoje darbdavys atlieka tik vidaus valdymo veiklą.
 8. pertrauka tarp dviejų siuntimo dirbti į tą pačią valstybę narę laikotarpių yra mažesnė nei 2 mėnesiai, siuntimo dirbti trukmė skaičiuojama nuo pirmo siuntimo pradžios, neatsižvelgiant, ar darbuotojas per tą laikotarpį buvo siunčiamas vieno ar kelių darbdavių.

3. KADA GALI BŪTI NAIKINAMAS A1 PAŽYMĖJIMAS:

 1. komandiruotė turi neviršyti 183 dienų;
 2. kai darbas kitoje valstybėje viršijo 24 mėn.;
 3. darbuotojas siunčiamas į komandiruotę pakeisti kitą darbuotoją.

Svarbu prisiminti, kad panaikinus A1 formą, anuliuojamas darbuotojų darbo stažas ir sumokėtas įmokas grąžinamos darbdaviui. Sodra reikęs sumokėti Valstybėje kur dirbote.

4. KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI, NORINT UŽSAKYTI

A1 FORMĄ IŠ SODROS:

 1. užpildoma darbdavio anketa;
 2. užpildoma darbuotojų anketos;
 3. pridedamos siunčiamų darbuotojų darbo sutartys ;
 4. jei komandiruojamas asmuo yra užsienietis- jo asmens dokumentas;
 5. pasirašytų sutarčių kopijas su Lietuvos ir Užsienio pirkėjais.

Gaukite individualų pasiūlymą ir konsultaciją:
Skambinkite telefonu +370 677 04841 Viber, WhatsApp, Messenger.
Rašykite info@instrukcija.eu
Leave a Reply