Kuro apskaita

Jeigu įmonė planuoją sunaudotą kurą priskirti leidžiamiems atskaitymams, jį turi pagrįsti, kad kuras yra sunaudotas įmonės veikoje pajamoms uždirbti ir/arba ekonominei naudai gauti.

Degalų apskaitos dokumentavimas.

Automobilio naudojimo dokumentai:

Degalų sunaudojimą patvirtinantys dokumentai:

 1. spidometro parodymai ir kuro likutis mėnesio pradžioje ir pabaigoje;
 2. degalų įsigijimas per mėnesį; 
 3. sunaudota degalų per mėnesį
 4. degalų likutis mėnesio pradžioje ir pabaigoje;
 5. atitikimas nustatytai normai.   

Įmonei priklausančių automobilių degalų apskaita. 

Įmonei automobiliai tai :

 1. įmonei priklauso nuosavybės teisė; 
 2. Įsigijimas pagal lizingo sutartį ;
 3. įnuomojant ne iš darbuotojų ir ne įmones savininkų.

Tai yra, įmonė automobilius valdo 100%. 

Degalų įsigijimas ir naudojimas :

Kas svarbu įmonei, norint degalus pripažinti leidžiamiems atskaitymais ir išvengti pajamų natūra ?

Svarbu tvarkingai tvarkyti degalų apskaitą. Tada degalų apskaita nesukels rūpesčių  dėl :

Kitaip, jeigu įmonė leidžia darbuotojui naudotis įmonei priklausančiu automobiliu ne tik darbo tikslais ir toks automobilio naudojimas pripažįstamas darbuotojo pajamomis natūra GPM tikslais, kurios apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos visos šio automobilio nusidėvėjimo, draudimo, eksploatavimo ir remonto išlaidos. Leidžiamiems atskaitymams taip pat gali būti priskirtos kuro įsigijimo išlaidos.

Nuomojamų ir pagal panaudos sutartys automobilių degalų apskaita. 

 1. Automobilių naudojasi ne tik įmonė bet ir savininkas.
 2. Įmonė moka tik už tuos degalus, kurie sunaudoti įmonės veikoje pajamoms uždirbti;
 3. Nuvažiotas įmones tikslais atstumas nustatomas pagal kelionės lapus.
 4. Degalų sąnaudos apskaičiuojamos pagal nustatytą degalų normą. 

Nuomojant automobilį pagal panaudos ar nuomos sutartį įmonė turi įrodyti, kad kuras sunaudotas įmonės veikloje pajamos uždirbti ir /arba ekonominei naudai gauti.  Kokie turi būti įrodymai, įmonė sprendžia pati.  Visu pirma, įmonė turi patvirtinti degalų normą. Degalų norma galima nustatyti pagal bandomuosius važiavimus ar pagal techninę dokumentacija. Bet kokiu atveju, degalų sunaudojimo norma turi būti techniškai pagrįstos. Svarbu pažymėti, kad patvirtintoje įmones viduje degalų sunaudojimo ataskaitoje , kelionės lapuose, ar  kuro nurašymo akte nereikia detalizuoti ir maršrutus, kurias automobilis važiavimo (PMĮ 17 str. 1 d.). 

Kitaip atsiranda pajamos natūra ir mokėtini mokesčiai VMI ir SODRAI. 

Pateikiame kelis pavydžius dėl degalų  ( kuro ) įsigijimo. 

Vairuotojas, pirkdamas degalus, sumokėjo grynais. Įmonei pateikė degalų pirkimo kvitą be įmonės rekvizitų. Ar gali įmonę traukti į apskaitą kuro kvitą, kuriame nėra nei vieno įmonės rekvizito?

Atsakymas:

Pagal LR pelno mokesčio įstatymo 11 str. 4 d. komentarų, degalų pirkimo išlaidos prisipažįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų duomenis tik tuo atvejų, jei kasos aparato kvite nurodyta vertė, įskaitant PVM, neviršija 150,00 Euro ir jame yra visi privalomi rekvizitai ir pirkėjo duomenys.

Reiškia, įmonei tai bus neleidžiami atskaitymai ( kuro pirkimas be PVM +PVM)

 

Įmonė, su darbuotojais, kurie gyvena kiruose miestuose, sudarė panaudos sutartys. Darbuotojams apmoka važiavimą iš namų iki darbo ir kompensuoją degalus.

 1. Ar degalų pirkimas laikomas darbuotojų pajamų natūra ?
 2. Ar degalų suvartojimas įmonei yra leidžiami atskaitymai ?

Atsakymas.

Kai darbuotojas asmeninį automobilį perdavė įmonei pagal panaudos sutartį, naudoti važiuoti į/ iš darbo namo, tai darbuotojui pajamos natūra bus:

 •   Įmonės apmokėtos degalų išlaidos;
 •   Automobilio eksploatavimo ir remonto išlaidos;
 •   Draudimo išlaidos.

Visos šios išlaidos įmonei bus leidžiami atskaitymai, kadangi atsiranda GPM objektas (PMĮ 17 str. 1 dalys) , bet PVM atskaita negalima, nes degalai nėra sunaudojami PVM apmokestinamoje veikloje ( PVMĮ 62 str. 1 dalys).

 
Leave a Reply