Reprezentacinės išlaidos

Reprezentacinės sąnaudos – tai sąnaudos, skirtos naujiems verslo ryšiams užmėgsti arba esamiems pagerinti  ir patiriamos konkrečių asmenų naudai. Išsikrus : akcininkus, savininkus, bei kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus.

Reprezentacinių išlaidų tikslas :

  1. pristatyti įmonę (jos steigimą, veiklą);
  2. pristatyti įmonės teikiamas paslaugas ir (ar) prekes (jų kokybę, galimybes);
  3. užmegzti ryšius su potencialiais klientais, investuotojais, verslo partneriais, taip pat stiprinti ryšius su esamais klientais (verslo partneriais);
  4. pristatyti Lietuvą

Dokumentai, pagrindžiantys reprezentacijos sąnaudas :

  1. Juridinę galią turinčiais dokumentais, patvirtinančiais prekių įsigijimą reprezentacinėms reikmėms;
  2. dokumentais, patvirtinančiais reprezentacinių išlaidų priskyrimą sąnaudoms.

Reprezentacinėms sąnaudoms pagrįsti, paprastai, surašomi laisvos formos aktai, patvirtinti vieneto vadovo ir vyriausiojo finansininko. Vienas iš informatyviausių šio dokumento rekvizitų yra ūkinės operacijos turinys, kuris nusako operacijos esmę. Jame turi būti užfiksuoti tokie duomenys, kurie parodo, kad patirtos išlaidos atitinka reprezentacines sąnaudas apibrėžiančius kriterijus, pvz., turi būti nurodyta:

– kokiu tikslu buvo organizuotas renginys;

– kaip jis reprezentavo įmonę;

– kokių vienetų atstovai dalyvavo ir pan.

Reprezentacinių sąnaudų pripažinimas :

Leidžiami atskaitymai               – 50 %

Neleidžiami  atskaitymai         – 50 %

Apskaitomų reprezentacinių sąnaudų suma negali viršyti 2% visų įmonės pajamų

Prie reprezentacinių išlaidų neprisikariama – azartinių lošimų išlaidos.
Leave a Reply