• il. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento saugojimas/metai
  1 PIRMINAI APSKAITOS DOKUMENTAI
  sąskaita-faktūra 10
  mokėjimo pavedimai
  avanso apyskaita
  kasos pajamų ir išlaidų orderiai
  apskaitos registrai
  numeruotų blankų apskaitos dokumentai
  tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai
  2 KASOS APSKAITOS REGISTRAI
  Kasos aparato kontrolinės juostos 2
  Kasos operacijų žurnalai. Čekių šaknelės 10
  3 SUTARTYS 10
  visiškos materialinės atskaitomybės sutartis
  turto panaudos sutartis
  nuomos sutartis
  4 TRANSPORTO PREMONIŲ DOKUMENTAI
  transporto priemonių ridos dokumentai 10
  kuro sąnaudų apskaičiavimo dokumentai
  5 DARBO UŽMOKESČIO DOKUMENTAI
  darbo sutartys 50
  asmens apskaitos kortelės
  komandiruočių ataskaitos 5
  darbo grafikai 3
  darbo laiko apskaitos žiniaraštis 10
  darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraštis
  kiti darbo užmokesčio apskaitos dokumentai