• 85589738

  • Nuo 2015 m. liepos 1 d. PVM už statybos darbus privalo išskaityti ir sumokėti apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai

  Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
  (2015-04-22)

  Nuo 2015 m. liepos 1 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio pakeitimo įstatymu (2014-12-18 Nr. XII-1502) įtvirtintas dar vienas atvirkštinio PVM apmokestinimo atvejis, kai išskaityti ir sumokėti PVM privalo pirkėjas.

  Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio 1 dalis papildyta 3 punktu, nustatančiu, kad PVM už statybos darbus privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai (ir kuriam išrašomas šių darbų atlikimą įforminantis dokumentas).

  Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į kylančius klausimus dėl Įstatymo nuostatų taikymo, parengė apibendrintą paaiškinimą dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams.