Tantjemos ir kaip jos apmokestinamos


Vadovaujantis AB įstatymo 31 str. nuostatomis, tantjemos ( metinės išmokos iš paskirstytojo pelno) gali būti mokamos stebėtojų tarybos nariams už ją veiklą taryboje. Pagal Pelno mokesčio įstatymo  17 str. nuostatas mokamas tantjemos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Tantjemos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tokia pačia tvarka, kaip ir sąnaudoms apskaitoje, t. y. pripažįstamos sąnaudomis tą mokestinį laikotarpį, […]


Read more