Dividendų išmokėjimas

Paskirsčius pelną , išmokėjus dividendus akcininkui ar akcininkams, reikia žinoti kokius mokesčius  reikia apskaičiuoti ir deklaruoti.

Pradėsime nuo to, kad prisiminsime, kad dividendai – tai akcininkui paskirstyta pelno dalys, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Akcininku gali būti fizinis ir juridinis asmuo bei Lietuvos rezidentai bei užsieniečiai.

Akcininkas- fizinis asmuo

Dividendai akcininkui privalu išmokėti per vieną mėnesį nuo sprendime nurodytos datos.
Dividendai, kurie išmokami nuolatiniams LR  fiziniams asmenims,  priskiriamos A klasės pajamomis. Tai gi, išmokant dividendus įmonė turi išskaičiuoti GPM (15 % )ir sumokėti jį į biudžetą, o likusią sumą pervesti akcininkui. Deklaruoti išmokėtas sumas reikia tiek FR0572 formoje tiek ir FR0573.
Pvz. Sprendime numatyta išmokėti 5000 EUR dividendų. Nuo šios sumos 750 EUR sumą reikia pervesti į Valstybinę mokesčių inspekciją , o likusią 4250 EUR pervesti akcininkui.

Jeigu akcininkas nėra LR gyventojas, įmonė prieš išmokant dividendus norint sumažinti GPM, turi pareikalauti iš nenuolatinio LR gyventojo užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą. Daugiau apie šią formą skaitykite čia  Nesant šiai formai, taikomas standartinis 15 % tarifas  kaip ir nuolatiniam LR gyventojui.
Išmokėti dividendai yra neleidžiami atskaitymai.

Akcininkas – juridinis asmuo

Jeigu dividendų gavėjas yra Lietuvos arba užsienio įmonė, tai dividendai apmokestinami 15 %. Pateikti formą FR0640. Mokestį išskaičiuoja ir sumoka dividendus išmokanti įmonė.
Jeigu išmokami dividendai yra neapmokestinami , pildoma formos PLN204 „E” formą „Neapmokestinamieji dividendai „.
Leave a Reply