Dokumentų saugojimo terminai

il. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento saugojimas/metai
1 PIRMINAI APSKAITOS DOKUMENTAI
sąskaita-faktūra 10
mokėjimo pavedimai
avanso apyskaita
kasos pajamų ir išlaidų orderiai
apskaitos registrai
numeruotų blankų apskaitos dokumentai
tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai
2 KASOS APSKAITOS REGISTRAI
Kasos aparato kontrolinės juostos 2
Kasos operacijų žurnalai. Čekių šaknelės 10
3 SUTARTYS 10
visiškos materialinės atskaitomybės sutartis
turto panaudos sutartis
nuomos sutartis
4 TRANSPORTO PREMONIŲ DOKUMENTAI
transporto priemonių ridos dokumentai 10
kuro sąnaudų apskaičiavimo dokumentai
5 DARBO UŽMOKESČIO DOKUMENTAI
darbo sutartys 50
asmens apskaitos kortelės
komandiruočių ataskaitos 5
darbo grafikai 3
darbo laiko apskaitos žiniaraštis 10
darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraštis
kiti darbo užmokesčio apskaitos dokumentai
Leave a Reply