• Viršvalandžių apmokėjimas nuo 2017 m. liepos

  27 Apr 2017 | Blog | instrukcija

 • Nuo 2017 m. liepos mėn. viršvalandinius darbus darbdavys gali nurodyti dirbti tik darbuotojui sutikus, išskyrus:


  1. kai darbai yra būtini ar siekiama užkirsti kelią pavojams, avarijoms, nelaimėms ar skubiai  likviduoti ;
  2. būtina užbaigti darbą ar pašalti gedimą dėl kurių didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą ar sugestų medžiagas, produktai ar įrenginiai;
  3. tai numatyta kolektyvinėje sutartyje.

  Viršvalandinių darbų trukmės apribojimai:


  1. Per septynių paeiliui einančius kalendorinių dienų laikotarpį negali būti dirbdama ilgiau kaip 8 valandas viršvalandžių;
  2. Negalima dirbti 48 valandų per savaitę, skaičiuojant per ataskaitinį laikotarpį;
  3. Viršvalandžių trukmė per metus -180 valandų.

  SVARBU. Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, kai taikoma suminė darbo laiko apskaita, viršytas darbo laikas bus nustatomas tik apskaitinio laikotarpio pabaigoje.