• Prekių tiekimas į kitą ES valstybę narę

  10 Jul 2016 | Blog | instrukcija

 • 1. Taikomas O proc. tarifas, jeigu tenkinamos PVM įstatymo sąlygos ir asmuo turi priekių išgabenimą patvirtinančius įrodymus.

  2. 49 str. :

  2.1  Prekių tiekimas kitų ES valstybių PVM mokėtojams. Įsitikinti, ar pirkėjas tikrai yra registruotas PVM mokėtoju. Paprasčiausias būdas ES valstybės PVM mokėtojo kodą patikrinti čia :

  ES valstybių narių PVM mokėtojų kodų tikrinimas

  2.2 Naujų transporto priemonių tiekimas;

  2.3 Akcizinių prekių tiekimas;

  2.4 Prekių persivežinimas sau ( jeigu asmuo persivežantis savas preke turi kitos ES valstybės PVM mokėtojo kodą.

  Kokia gali būti rizika ?

  1. Grandininių tiekimas , pvz., gabena ne tas asmuo, o prekių pardavimai per tarpininkus, kur dalyvauja 3 ir daugiau įmonių, tačiau prekęs fiziškai pristatomos iš pirmojo tiekėjo galutinei grandinėje dalyvaujančiai įmonei;

  2. Nepakanka įrodymų dėl O proc. taikymo ar jų visiškas nebuvimas.

  Įstatyme nėra nustatyta, kokius konkrečiai dokumentus turi turėti PVM mokėtojas, išgabendamas prekes į kitą ES valstybę, Todėl, teikiant prekės į kitas ES šalys reikia turėti sekančius įrodymus dėl išgabenimo:

  –  prekių gabenimo dokumentas , pvz., CMR, Bill of Lading, CIM, SMGS.  Atkreipkite dėmesį, kad CMR  turi būti užpildytas iki galo, tinkamai ir išsamiai, kad pagal jame nurodytą informaciją galima būtų nustatyti visas aplinkybes, susijusias su prekių gabenimu, nes parašo ir spaudo buvimas 24 CMR langelyje, savaime neįrodo, kad prekės yra perduotos krovinio gavėjo įgaliotam asmeniui.

  – prekių pirkimo-pardavimo sutartys;

  – užsakymas ir kita korespondencija su klientu ( svarbu atspausdinti iš elektronines erdves susirašinėjimą dėl prekių užsakymo);

  – apmokėjimo už pateikas prekes dokumentai;

  – pirkėjo laisvos formos patvirtinimas, kad prekės gautos ir kt.

  Pastaba.

  Nėra privaloma turėti visų dokumentų, bet praktika rodo “ kuo daugiau-tuo geriau“