• megaregulator-pic510-510x340-41728

  • Pakeistas 21-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „“
  • Pakeitimai susiję su euro įvedimu

  Finansų ministro Įsakymas
  Dėl finansų ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1K-348 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 21-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
  (2015-04-01 Nr. 1K-128, TAR 2015-04-07, kodas 2015-05314, galioja nuo 2015-04-08)

  Finansų ministro įsakymu pakeistas 21-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Sandoriai užsienio valiuta“.

  Pakeitimai susiję su euro įvedimu.

  Standarte pateiktuose pavyzdžiuose nuorodos į litus pakeistos nuorodomis į eurus.

  Valiutos kursas – apskaitoje taikomas euro ir užsienio valiutos santykis, nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.