• Reprezentacinės sąnaudos – tai sąnaudos, skirtos naujiems verslo ryšiams užmėgsti arba esamiems pagerinti  ir patiriamos konkrečių asmenų naudai. Išsikrus : akcininkus, savininkus, bei kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus.

  Reprezentacinių išlaidų tikslas :

  1. pristatyti įmonę (jos steigimą, veiklą);
  2. pristatyti įmonės teikiamas paslaugas ir (ar) prekes (jų kokybę, galimybes);
  3. užmegzti ryšius su potencialiais klientais, investuotojais, verslo partneriais, taip pat stiprinti ryšius su esamais klientais (verslo partneriais);
  4. pristatyti Lietuvą

  Dokumentai, pagrindžiantys reprezentacijos sąnaudas :

  1. Juridinę galią turinčiais dokumentais, patvirtinančiais prekių įsigijimą reprezentacinėms reikmėms;
  2. dokumentais, patvirtinančiais reprezentacinių išlaidų priskyrimą sąnaudoms.

  Reprezentacinėms sąnaudoms pagrįsti, paprastai, surašomi laisvos formos aktai, patvirtinti vieneto vadovo ir vyriausiojo finansininko. Vienas iš informatyviausių šio dokumento rekvizitų yra ūkinės operacijos turinys, kuris nusako operacijos esmę. Jame turi būti užfiksuoti tokie duomenys, kurie parodo, kad patirtos išlaidos atitinka reprezentacines sąnaudas apibrėžiančius kriterijus, pvz., turi būti nurodyta:

  – kokiu tikslu buvo organizuotas renginys;

  – kaip jis reprezentavo įmonę;

  – kokių vienetų atstovai dalyvavo ir pan.

  Reprezentacinių sąnaudų pripažinimas :

  Leidžiami atskaitymai               – 50 %

  Neleidžiami  atskaitymai         – 50 %

  Apskaitomų reprezentacinių sąnaudų suma negali viršyti 2% visų įmonės pajamų

  Prie reprezentacinių išlaidų neprisikariama – azartinių lošimų išlaidos.

  Reprezentacinės sąnaudos – tai sąnaudos, skirtos naujiems verslo ryšiams užmėgsti arba esamiems pagerinti  ir patiriamos konkrečių asmenų naudai. Išsikrus : akcininkus, savininkus, bei kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus.

  Reprezentacinių išlaidų tikslas :

  1. pristatyti įmonę (jos steigimą, veiklą);
  2. pristatyti įmonės teikiamas paslaugas ir (ar) prekes (jų kokybę, galimybes);
  3. užmegzti ryšius su potencialiais klientais, investuotojais, verslo partneriais, taip pat stiprinti ryšius su esamais klientais (verslo partneriais);
  4. pristatyti Lietuvą

  Dokumentai, pagrindžiantys reprezentacijos sąnaudas :

  1. Juridinę galią turinčiais dokumentais, patvirtinančiais prekių įsigijimą reprezentacinėms reikmėms;
  2. dokumentais, patvirtinančiais reprezentacinių išlaidų priskyrimą sąnaudoms.

  Reprezentacinėms sąnaudoms pagrįsti, paprastai, surašomi laisvos formos aktai, patvirtinti vieneto vadovo ir vyriausiojo finansininko. Vienas iš informatyviausių šio dokumento rekvizitų yra ūkinės operacijos turinys, kuris nusako operacijos esmę. Jame turi būti užfiksuoti tokie duomenys, kurie parodo, kad patirtos išlaidos atitinka reprezentacines sąnaudas apibrėžiančius kriterijus, pvz., turi būti nurodyta: – kokiu tikslu buvo organizuotas renginys; – kaip jis reprezentavo įmonę; – kokių vienetų atstovai dalyvavo ir pan.

     
  Eil. Nr.

  Reprezentacinių išlaidų rūšys

  Išlaidų rūšys

  1. Užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidos Išlaidos transportui, nakvynei, maitinimui, vertėjams, gidams, gėlėms, suvenyrams, atminimo dovanomis ir t. t.
  2. Užsienyje arba šalies viduje rengiamų oficialių priėmimų išlaidos Vaisių, pobūvių, banketų, kurie rengiami įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu kokio nors asmens, delegacijos, svečių garbei, sutarčių pasirašymo, vizitų , valstybės ar įtaigos jubiliejų, dovanojimų įstaigos darbuotojams progomis, organizavimo, maisto produktų, alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų, kitų prekių ir paslaugų išlaidos.
  3. Darbo susitikimo išlaidos Maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, kitų prekių, skirtų įstaigos atstovų, susitikimams darbo klausymais, aptarti, svarstyti bei derinti su kitų įstaigų, įmonių, organizacijų atstovais., pirkimo išlaidos.
  4. Išlaidos atminimo dovanoms Suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, atvirukams, nuotraukoms valstybės, įstaigos , įstaigos darbuotojų arba valstybei nusipelniusių asmenų jubiliejų, profesijų dienų progomis.
  5. Išlaidos vizitinėmis kortelėmis, reprezentaciniams lipdukams ir leidiniams.
  6. Išlaidos, susijusio su dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose renginiuose. Išlaidos dovanėlėms švenčių proga ikimokyklinių mokymo, sveikatos apsaugos, vaikų, senėlių, invalidų globos įstaigų auklėtiniams ir globotiniams, socialiai remtinoms šeimos, taip pat išlaidos suvenyrams, dovanoms, gėlėms, pagal varžybų ir konkursų sąlygas numatytiems prizams su dalyvavimo minėtuose renginiuose, susijusiems mokesčiams, valstybės arba įstaigos atributika pažymėtoms prekėms.

   

  Reprezentacinių sąnaudų pripažinimas :

  Leidžiami atskaitymai               – 50 %

  Neleidžiami  atskaitymai         -50 %

  Apskaitomų reprezentacinių sąnaudų suma negali viršyti 2% visų įmonės pajamų

  Prie reprezentacinių išlaidų neprisikariama – azartinių lošimų išlaidos.