• UAB Instrukcija PVM atskaita ir kasos kvitai

  Pakeistas Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“

  Vyriausybės nutarimas
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
  (2015-05-06 Nr. 461, TAR, 2015-05-08, kodas 2015-07035, galioja nuo 2015-06-01)

  Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui apskaičiuojant pelną, pakeistas Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“. Naujos nuostatos įsigalioja 2015 m. birželio 1 d.

  Pakeitimų esmė:

  1. Išlaidų pripažinimas sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus

  Anksčiau išlaidos galėjo būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršijo 290 eurų. Nuo 2015 m. birželio 1 d. šis dydis sumažintas iki 100 eurų, įskaitant PVM.

  Vyriausybės nutarimo 2.2 punktas išdėstytas taip:

  „2.2. Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 290 eurų 100 eurų. Finansų ministras turi teisę nustatyti papildomus išlaidų pripažinimo sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus apribojimus. Išlaidos taip pat gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pinigų priėmimo kvitus, kuriuos išduoda vežėjai už suteikiamas taksi paslaugas.“

  2. Degalų pirkimo išlaidų pripažinimas sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus

  Anksčiau degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintųjų dujų) pirkimo išlaidos galėjo būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, netaikant sumos apribojimo.

  Nuo 2015 m. birželio 1 d. degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintųjų dujų) pirkimo išlaidas pripažinti leidžiamais atskaitymais pagal kasos aparatų kvitus galima tik tuo atveju, jei kasos aparato kvite nurodyta prekių vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 eurų ir kvite nurodyti visi kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, įskaitant ir tuos rekvizitus, pagal kuriuos galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją.

  Šis pakeitimas iš esmės atitinka galiojančio Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, kai PVM sąskaita faktūra yra laikomas ir mažmeninėje degalų prekyboje parduodant prekes ir paslaugas išduotas kasos aparato kvitas, kuriame nurodyta prekių ar paslaugų vertė, įskatinant PVM, neviršija 150 eurų.

  Vyriausybės nutarimo 2.3 punktas išdėstytas taip:

  „2.3. Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) pirkimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus (išskyrus šio nutarimo 2.6 papunktyje nurodytą atvejį) netaikant šio nutarimo 2.2 punkte nustatytų apribojimų tik tuo atveju, jeigu kasos aparato kvite nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 eurų ir jame yra visi teisės aktų nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitas (rekvizitai), pagal kurį (kuriuos) galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją.“

  _________________