• Pirkėjo prievolė išskaityti ir sumokėti PVM

  21 Apr 2015 | Blog | instrukcija

 • finansai-426x268

  Pakeistas Finansų ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 216 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio taikymo“

  • PVM už statybos darbus

  Finansų ministro įsakymas
  Dėl finansų ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 216 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio taikymo“ pakeitimo
  (2015-03-31 Nr. 1K-123, TAR, 2015-04-02, kodas 2015-04948, galioja nuo 2015-07-01)

   

  Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Finansų ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 216 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio taikymo“.

  Nauja įsakymo redakcija įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

  Minėtas Finansų ministro įsakymas suderintas su Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1502 nuostatomis, pagal kurias nuo 2015 m. liepos 1 d. įtvirtintas dar vienas atvirkštinio PVM apmokestinimo atvejis, kai išskaityti ir sumokėti PVM privalo pirkėjas: PVM už statybos darbus privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai (ir kuriam išrašomas šių darbų atlikimą įforminantis dokumentas).

  Per mokestinį laikotarpį išskaitytos PVM sumos, kurias privalo sumokėti į biudžetą prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), įtraukiamos į pirkėjo (kliento) to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją kaip priklausantis mokėti į biudžetą PVM. Šios PVM sumos bendra šiame Įstatyme nustatyta tvarka gali būti pirkėjo (kliento) atskaitytos kaip ir kitas pirkimo PVM.