• Paskolų ir kitų sandorių tvirtinimas notariškai

  18 May 2013 | Blog | instrukcija
 • Nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatyti papildomi atvejai, kai sandoriai turi būti tvirtinami notariškai

  Siekiant panaikinti galimybę neteisėtas pajamas grįsti fiktyviais paskolos rašteliais ir kitais fiktyviais sandoriais, LR civiliniame kodekse nustatyti papildomi atvejai, kai sandoriai turi būti tvirtinami notariškai. Naujos nuostatos įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.
  Uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimas-pardavimas

  LR civilinio kodekso 1.74 straipsnio 1 dalis papildyta 3 punktu, nurodančiu, kad notarine forma turi būti sudaromos:
  „3) uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo–pardavimo sutartys, kai parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų, išskyrus atvejus, kai akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;".

  Vekseliai

  LR civilinio kodekso 105 straipsnis papildytas 5 dalimi:
  „5. Vekselis, kurio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles."

  Paskola

  LR civilinio kodekso 6.871 straipsnis papildytas 4 dalimi:
  „4. Jeigu paskolos suma viršija tris tūkstančius eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos."
  Kartu su LR civiliniu kodeksu atitinkamai pakeisti Akcinių bendrovių įstatymas ir Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas.ųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas.