• Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo

  30 Dec 2015 | Blog | instrukcija

 • 1

  75 straipsnis. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo
  KEISTA:
  2014 06 05 įstatymu Nr. XII-919 (nuo 2015 12 01)
  (TAR, 2014, Nr. 2014-07395)

  Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena yra laikoma kita diena, einanti po kasmetinių atostogų pabaigos dienos.