• Minimali mėnesinė alga nuo 2015 m. liepos 1 d.

  25 Jun 2015 | Blog | instrukcija

  • women-workplace
  • Nuo 2015 m. liepos 1 d. minimalioji mėnesinė alga didinama iki 325 eurų

  Vyriausybės nutarimas
  Dėl minimaliojo darbo užmokesčio
  (2015-06-17 Nr. 615, TAR, 2015-06-19, kodas 2015-09791, galioja nuo 2015-07-01)

  Vyriausybės nutarimu patvirtinta minimalioji mėnesinė alga ir minimalusis valandinis atlygis, taikomi nuo 2015 m. liepos 1 dienos.

  Nuo 2015 m. liepos 1 d. minimalioji mėnesinė alga – 325 eurai, o minimalusis valandinis atlygis – 1,97 euro.

  Taip pat nustatyta, kad valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui nustatyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ priedą taikoma 247 eurų minimalioji mėnesinė alga (nesikeitė).