• Finansinių ataskaitų rinkinys nuo 2016 metų

  26 Jan 2017 | Blog | instrukcija

 • Prisiminkime, kad pradedant 2016 metais įmonės skirstomos į 4 kategorijas:
  – labai mažos įmonės;
  – mažos įmonės;
  – vidutinės įmonės;
  – didelės įmonės.

  Labai mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:
  1) balanse nurodyto turto vertė – 350 000 eurų;
  2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 700 000 eurų;
  3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 10 darbuotojų.

  Mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:
  1) balanse nurodyto turto vertė – 4 000 000 eurų;
  2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų;
  3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

  Teisingumo ministro įsakymo 1.1 punktu patvirtinti tokie metinių finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniai (jei privaloma, pridedamas aiškinamasis raštas ir kiti dokumentai):

  1.1.1. Labai mažų įmonių, taikančių finansinės atskaitomybės sudarymo išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys FS0028:
  – balansas (trumpas);
  – pelno (nuostolių) ataskaita (trumpa).

  1.1.2. Mažų įmonių ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys FS0029:
  – balansas (sutrumpintas arba pilnas);
  – pelno (nuostolių) ataskaita;
  – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
  – pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu arba netiesioginiu būdu).

  1.1.3. Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys FS0030:
  – balansas;
  – pelno (nuostolių) ataskaita;
  – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
  – pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu arba netiesioginiu būdu).

  1.1.4. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys FS0031:
  – konsoliduotasis balansas
  – konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita
  – konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
  – pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu arba netiesioginiu būdu)

  1.1.5. Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių finansinių ataskaitų rinkinys FS0032:
  – balansas
  – pelno (nuostolių) ataskaita
  – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
  – pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu arba netiesioginiu būdu)

  1.1.6. Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų (IĮ ir Ūkinių bendrijų) finansinių ataskaitų rinkinys FS0411:
  jei vadovaujamasi tik 38-uoju verslo apskaitos standartu:

  – balansas (neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų);

  – pelno (nuostolių) ataskaita (neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų);

  arba, jei pasirenkama (ar privaloma) vadovautis visais kitais verslo apskaitos standartais:

  – balansas (sutrumpintas);

  – pelno (nuostolių) ataskaita;

  – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

  1.1.7. Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinių ataskaitų rinkinys FS0033:
  – balansas (finansinės būklės ataskaitos duomenys);
  – pelno (nuostolių) ataskaita (bendrųjų pajamų ataskaitos duomenys);
  – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
  – pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu arba netiesioginiu būdu).

  1.1.8. Draudimo įmonių finansinių ataskaitų rinkinys FS0317:
  – balansas (finansinės būklės ataskaita);
  – pelno (nuostolių) ataskaita (bendrųjų pajamų ataskaita);
  – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
  – pinigų srautų ataskaita.

  1.1.9. Atskirųjų finansinių ataskaitų (sudaromų pagal Tarptautinius apskaitos standartus) rinkinys FS0318:

  – balansas (atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys);

  – pelno (nuostolių) ataskaita (atskirosios bendrųjų pajamų ataskaitos duomenys (sąnaudų paskirties arba sąnaudų pobūdžio));

  – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (atskirosios nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenys);

  – pinigų srautų ataskaita (atskirosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu arba netiesioginiu būdu, duomenys).

  1.1.10. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų (sudaromų pagal Tarptautinius apskaitos standartus) (FS0319);

  – konsoliduotasis balansas (konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos duomenys)

  – konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita (konsoliduotosios bendrųjų pajamų ataskaitos duomenys (sąnaudų paskirties arba sąnaudų pobūdžio))

  – konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (konsoliduotosios nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenys)

  – konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita (konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu arba netiesioginiu būdu, duomenys)

  1.1.11. Investicinių bendrovių finansinių ataskaitų rinkinys FS0420:
  – balansas
  – pelno (nuostolių) ataskaita
  – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
  – pinigų srautų ataskaita

  1.1.12. Kredito unijų finansinių ataskaitų rinkinys FS0321:
  – balansas
  – pelno (nuostolių) ataskaita

  1.1.13. Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys FS0222:
  jei vadovaujamasi tik 38-uoju verslo apskaitos standartu:

  – balansas (neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų)

  – pelno (nuostolių) ataskaita (neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų)

  arba, jei pasirenkama (ar privaloma) vadovautis visais kitais verslo apskaitos standartais:

  – balansas (sutrumpintas)

  – pelno (nuostolių) ataskaita

  1.1.14. Labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų ir asociacijų finansinių ataskaitų rinkinys FS0223:
  – balansas
  – veiklos rezultatų ataskaita

  Taip pat Įsakymo 1.2 punktu patvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai