• Išmanioji mokesčių administravimo sistema

  6 May 2015 | Blog | instrukcija

 •  

   

   

   

  FOTP

  • Diegiama išmanioji mokesčių administravimo sistema

  Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
  Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
  (2015-04-28 Nr. VA-30, TAR, 2015-04-28, kodas 2015-06439, galioja nuo 2015-04-29)

  Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu patvirtinti Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos i.MAS nuostatai.

  Kas tai yra Išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema i.MAS?

  Išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema i.MAS yra skirta kovai su šešėline ekonomika ir mokesčių vengimu.

  i. MAS – išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema, apjungianti išmaniąją elektroninių kasos aparatų, elektroninių faktūrų, elektroninių važtaraščių sistemas, standartizuoto audito failo sistemą, akcizinių prekių apskaitos bei rizikos valdymo sistemas.

  Sumanyta, kad prie i.MAS bus pajungiami išmanieji kasos aparatai (kas privalės tokius aparatus naudoti ir jungti juos prie i.MAS bus sprendžiama vėliau), prekių gabenimas bus neįmanomas be važtaraščio, užregistruoto sistemoje i.MAS (dabar atvežus prekes važtaraštį galima išmesti ir išvis neapskaityti pervežimo operacijos).

  Tikimasi, kad i.MAS, užtikrins konkurencines sąlygas sąžiningam verslui bei mažins šešėlinę ekonomiką. Įdiegus sistemą pagerės mokesčių administravimo kokybė ir jų surinkimo efektyvumas. i.MAS pradedama kurti nuo PVM administravimą gerinančių priemonių, o visas sistemos įgyvendinimas vyks trimis etapais.

  Pirmiausia Valstybinė mokesčių inspekcija pradės kurti ir diegti i.SAF (Sąskaitų faktūrų posistemį) ir i.VAZ (Važtaraščių posistemį), siekdama sumažinti ūkinių operacijų neapskaitymo mastą bei sumažinti fiktyvių operacijų skaičių. Manoma, kad tai pagerins pridėtinės vertės mokesčio surinkimą.