• Svarbiausi įmokų į Garantinį fondą pakeitimai, susiję su euro įvedimu


    Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 3 straipsnio pakeitimo įstatymas 
    (2014-10-07 Nr. XII-1185, TAR, 2014-10-17, kodas 2014-14291, galioja nuo 2015-01-01)


    Perskaičiuojant Garantinio fondo įstatyme nustatytų dydžių vertes litais į vertes eurais, nežymiai padidintos ribos, kai įmokas į Garantinį fondą galima mokėti rečiau, t. y. ne kartą per mėnesį, o kartą ar du kartus per metus.
    Nuo 2015 m. sausio 1 d. Garantinio fondo įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo tos dienos, už kurią darbuotojams pradedamas skaičiuoti darbo užmokestis. Įmokos mokamos kartą per mėnesį, tačiau iki 50 eurų (iki euro įvedimo – 150 litų, atitinkamai 43 eurai) per metus dydžio įmokos gali būti mokamos kartą per metus, nuo 51 iki 100 eurų (iki euro įvedimo – nuo 151 iki 300 litų, atitinkamai nuo 44 iki 87 eurų) – du kartus per metus. Įmokos sumokamos ne vėliau kaip per 15 dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Kai įmokos mokamos kartą per metus, ataskaitinio laikotarpio pabaiga laikoma gruodžio 31 d., kai mokamos du kartus per metus – birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.