• Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2016-07-01

  Mėnesinis darbo užmokestis neviršija     494 Eur sumos (t. y. minimalios mėnesinės algos 380 Eur padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis atlygis neviršija 3,02 Eur sumos (t. y. minimalaus valandinio atlygio 2,32 Eur padauginto iš koeficiento 1,3) Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma neviršija 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), dienpinigiai neapmokestinami.
  Mėnesinis  darbo  užmokestis  neviršija  494 Eur (380x 1,3) sumos, ar valandinis atlygis neviršija 3,02 Eur (2,32 x 1,3) sumos Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma viršija 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama15 proc. pajamų mokesčio tarifu.
  Mėnesinis darbo užmokestis viršija 494Eur (380x 1,3)  sumą, ar valandinis atlygis viršija 3,02 Eur (2,32 x 1,3) sumą. Visa dienpinigių suma, neviršijanti LR finansų ministro patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama

  Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes Lietuvoje:

   Išmokėtų dienpinigių suma viršija 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį Dienpinigių suma, viršijanti 50 proc. nustatyto atlyginimo (viršijanti dalis), sudėjus kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu, apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčiu
  Išmokėtų dienpinigių suma neviršija 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos (15 proc. BSI*, t. y. 5,70 Eur (38 Eur x 15 proc.)), gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama
  Su kokiu atlyginimu turi būti lyginama išmokamų dienpinigių suma už komandiruotes Lietuvoje? Dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu

   

  *Bazinė socialinė išmoka (anksčiau – MGL) – 38 Eur (nuo 2015 m. sausio 1 d.)

  Darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396).

  Nuo 2012-02-08 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ 5 p. nuostatas (2012 m. vasario 2 d. Nr. 116 redakcija) darbuotojo, dalyvaujančio įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus projektus, komandiruotės išlaidos apmokamos pagal projektų sutartyse numatytas sąlygas. Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės netaikomos.

  SVARBU. Jeigu    komandiruotė  Lietuvoje trunka   vieną   dieną,  dienpinigių  išlaidų  suma  yra  lygi 50 procentų  nustatytos sumos (visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos yra -15 proc. BSI*, t. y. 5,70 Eur (38 Eur x 15 proc.).

  DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS NORMOS VYKSTANTIEMS Į UŽSIENIO KOMANDIRUOTES