• Nuo 2015 m. liepos 1 d. mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (mėnesio NPD) nesikeičia.

    Minimaliosios mėnesinės algos padidinimas iki 325 Eur taikomam mėnesio NPD įtakos neturės, nes jo apskaičiavimo formulė nekeičiama. Mėnesio NPD ir toliau apskaičiuojamas pagal formulę:

    1) iš gyventojo mėnesio darbo užmokesčio (su priedais ir priemokomis) atimama 290 Eur suma (325 – 290 = 35);
    2) apskaičiuotas skirtumas dauginamas iš koeficiento 0,26 (35 x 0,26 = 9,1);
    3) gauta suma atimama iš 166 Eur (166 – 9,1 = 156,90).

    325 eurų darbo užmokestį (su priedais ir priemokomis) gaunantiems gyventojams mėnesio NPD sudaro 156,90 Eur. Išmokant 2015 m. liepos – gruodžio mėn. minimalų darbo užmokestį, iš išmokamos mėnesinės algos turi būti išskaičiuojamas 25,22 Eur (325 – 156,90; 168,10 x 15/100) gyventojų pajamų mokestis.