• Neapmokestinamosios pajamos

    NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS   GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 20, 24, 26, 27, 30, 33, 39, 40 ir 55 punktuose nustatyta, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:    „20) palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, [...]

    Read more

    4 of page 4