• Pirkėjo prievolė išskaityti ir sumokėti PVM

  Pakeistas Finansų ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 216 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio taikymo" PVM už statybos darbus Finansų ministro įsakymas Dėl finansų ministro 2002[...]

  Read more

  Garantinio fondo įmoka nuo 2015 m.

  Svarbiausi įmokų į Garantinį fondą pakeitimai, susiję su euro įvedimu Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 3 straipsnio pakeitimo įstatymas  (2014-10-07 Nr. XII-1185, TAR, 2014-10-17, kodas 2014-14291, galioja nuo [...]

  Read more

  Paskolų ir kitų sandorių tvirtinimas notariškai

  Nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatyti papildomi atvejai, kai sandoriai turi būti tvirtinami notariškai Siekiant panaikinti galimybę neteisėtas pajamas grįsti fiktyviais paskolos rašteliais ir kitais fiktyviais sandoriais, LR civiliniame kodekse [...]

  Read more

  Neapmokestinamosios pajamos

  NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS   GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 20, 24, 26, 27, 30, 33, 39, 40 ir 55 punktuose nustatyta, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:    „20) palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, [...]

  Read more

  4 of page 4