• PVM už statybos darbus

  Nuo 2015 m. liepos 1 d. PVM už statybos darbus privalo išskaityti ir sumokėti apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas (2015-04-22) Nuo 2015 [...]

  Read more

  Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimas

  Pakeistas Labdaros ir paramos įstatymas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas  (2014-11-06 Nr. XII-1296, TAR, 2014-11-18, kodas 2014-17030, galioja nuo 2015-01-01) [...]

  Read more

  Sandoris užsienio valiuta

  Pakeistas 21-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „" Pakeitimai susiję su euro įvedimu Finansų ministro Įsakymas Dėl finansų ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1K-348 „Dėl [...]

  Read more

  Pirkėjo prievolė išskaityti ir sumokėti PVM

  Pakeistas Finansų ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 216 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio taikymo" PVM už statybos darbus Finansų ministro įsakymas Dėl finansų ministro 2002[...]

  Read more

  Garantinio fondo įmoka nuo 2015 m.

  Svarbiausi įmokų į Garantinį fondą pakeitimai, susiję su euro įvedimu Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 3 straipsnio pakeitimo įstatymas  (2014-10-07 Nr. XII-1185, TAR, 2014-10-17, kodas 2014-14291, galioja nuo [...]

  Read more

  Paskolų ir kitų sandorių tvirtinimas notariškai

  Nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatyti papildomi atvejai, kai sandoriai turi būti tvirtinami notariškai Siekiant panaikinti galimybę neteisėtas pajamas grįsti fiktyviais paskolos rašteliais ir kitais fiktyviais sandoriais, LR civiliniame kodekse [...]

  Read more

  Neapmokestinamosios pajamos

  NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS   GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 20, 24, 26, 27, 30, 33, 39, 40 ir 55 punktuose nustatyta, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:    „20) palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, [...]

  Read more

  4 of page 4