• Turto pirkimas ir rašteliai

  Nustatyta, kad turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniams pagrįsti gali būti naudojami tik juridinę galią turintys dokumentai Nuo 2016-01-01 turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniams pagrįsti nebetiks nežinia kieno rašyti [...]

  Read more

  Apskaitos duomenų rinkmenų teikimas VMI

  Patvirtintas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas Aktualu subjektams, privalantiems pasiruošti teikti apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų [...]

  Read more

  Dėl NPD nuo 2015.07.01 dienos

  Nuo 2015 m. liepos 1 d. mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (mėnesio NPD) nesikeičia. Minimaliosios mėnesinės algos padidinimas iki 325 Eur taikomam mėnesio NPD įtakos neturės, nes jo apskaičiavimo formulė nekeičiama. Mėnesio NPD [...]

  Read more

  2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas&quote;

  Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas”. Naujos nuostatos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas Dėl 2-ojo verslo apskaitos standarto [...]

  Read more

  Minimali mėnesinė alga nuo 2015 m. liepos 1 d.

  Nuo 2015 m. liepos 1 d. minimalioji mėnesinė alga didinama iki 325 eurų Vyriausybės nutarimas Dėl minimaliojo darbo užmokesčio (2015-06-17 Nr. 615, TAR, 2015-06-19, kodas 2015-09791, galioja nuo 2015-07-01) Vyriausybės [...]

  Read more

  PVM atskaita ir kasos kvitai

  Pakeistas Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos [...]

  Read more

  Išmanioji mokesčių administravimo sistema

          Diegiama išmanioji mokesčių administravimo sistema Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų [...]

  Read more

  PVM už statybos darbus

  Nuo 2015 m. liepos 1 d. PVM už statybos darbus privalo išskaityti ir sumokėti apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas (2015-04-22) Nuo 2015 [...]

  Read more

  Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimas

  Pakeistas Labdaros ir paramos įstatymas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas  (2014-11-06 Nr. XII-1296, TAR, 2014-11-18, kodas 2014-17030, galioja nuo 2015-01-01) [...]

  Read more

  Sandoris užsienio valiuta

  Pakeistas 21-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „" Pakeitimai susiję su euro įvedimu Finansų ministro Įsakymas Dėl finansų ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1K-348 „Dėl [...]

  Read more

  3 of page 4