• PVM taikymas statybos darbams

  Valstybinė mokesčių inspekcija parengė atnaujintą paaiškinimą dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams. Kartu skelbiamas Aplinkos ministerijos pateiktas paslaugų, kurios priskiriamos statybos darbams pagal[...]

  Read more

  ES parama verslui

  20 Oct 2015
  ES parama verslui

  Parama teikiama įmonėms, norinčioms diegti inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas, ja siekiama sudaryti palankias sąlygas įmonėms padidinti darbo našumą. Pretenduoti į paramą gali įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius[...]

  Read more

  Nuo 2015 m. spalio mėn. pranešimai FNTT

  Keičiasi informacijos, teiktinos pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, tvarka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informuoja, kad nuo spalio 1 dienos keičiasi pranešimų apie įtartinas [...]

  Read more

  Turto pirkimas ir rašteliai

  Nustatyta, kad turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniams pagrįsti gali būti naudojami tik juridinę galią turintys dokumentai Nuo 2016-01-01 turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniams pagrįsti nebetiks nežinia kieno rašyti [...]

  Read more

  Apskaitos duomenų rinkmenų teikimas VMI

  Patvirtintas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas Aktualu subjektams, privalantiems pasiruošti teikti apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų [...]

  Read more

  Dėl NPD nuo 2015.07.01 dienos

  Nuo 2015 m. liepos 1 d. mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (mėnesio NPD) nesikeičia. Minimaliosios mėnesinės algos padidinimas iki 325 Eur taikomam mėnesio NPD įtakos neturės, nes jo apskaičiavimo formulė nekeičiama. Mėnesio NPD [...]

  Read more

  2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas&quote;

  Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas”. Naujos nuostatos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas Dėl 2-ojo verslo apskaitos standarto [...]

  Read more

  Minimali mėnesinė alga nuo 2015 m. liepos 1 d.

  Nuo 2015 m. liepos 1 d. minimalioji mėnesinė alga didinama iki 325 eurų Vyriausybės nutarimas Dėl minimaliojo darbo užmokesčio (2015-06-17 Nr. 615, TAR, 2015-06-19, kodas 2015-09791, galioja nuo 2015-07-01) Vyriausybės [...]

  Read more

  PVM atskaita ir kasos kvitai

  Pakeistas Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos [...]

  Read more

  Išmanioji mokesčių administravimo sistema

          Diegiama išmanioji mokesčių administravimo sistema Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų [...]

  Read more

  3 of page 4