• Individuali veikla pagal pažymą arba verslo liudijimo įsigijimas

  Norint pradėti verslą, pvz., interneto svetainių kūrimas, patalpų nuomą, rašyti ir parduoti savo kūrybinius darbus , žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymo paslaugos ir t.t., susiduriame su problemą: kokią veiklą pradėti gyventojui?! [...]

  Read more

  Viršvalandžių apmokėjimas nuo 2017 m. liepos

  Nuo 2017 m. liepos mėn. viršvalandinius darbus darbdavys gali nurodyti dirbti tik darbuotojui sutikus, išskyrus: kai darbai yra būtini ar siekiama užkirsti kelią pavojams, avarijoms, nelaimėms ar skubiai  likviduoti ; būtina užbaigti[...]

  Read more

  Kada galima neteikti važtaraščio duomenis VMI?

  Jei vežama savo sąskaita, tuomet Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) važtaraščio duomenų teikti neprivaloma. Kas tai yra vežimas savo sąskaita? Atvejai, kai privaloma ir neprivaloma VMI teikti važtaraščių duomenis, [...]

  Read more

  Finansinių ataskaitų rinkinys nuo 2016 metų

  Prisiminkime, kad pradedant 2016 metais įmonės skirstomos į 4 kategorijas: – labai mažos įmonės; – mažos įmonės; – vidutinės įmonės; – didelės įmonės. Labai mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du [...]

  Read more

  Dokumentų saugojimo terminai

  il. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento saugojimas/metai 1 PIRMINAI APSKAITOS DOKUMENTAI sąskaita-faktūra 10 mokėjimo pavedimai avanso apyskaita kasos pajamų ir išlaidų orderiai apskaitos [...]

  Read more

  Intrastato ribos 2017 m.

  Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytos tokios  INTRASTATO  ribos: Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš [...]

  Read more

  Prekių tiekimas į kitą ES valstybę narę

  1. Taikomas O proc. tarifas, jeigu tenkinamos PVM įstatymo sąlygos ir asmuo turi priekių išgabenimą patvirtinančius įrodymus. 2. 49 str. : 2.1  Prekių tiekimas kitų ES valstybių PVM mokėtojams. Įsitikinti, ar pirkėjas tikrai yra [...]

  Read more

  Dienpinigių apmokestinimas

  Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2016-07-01 Mėnesinis darbo užmokestis neviršija     494 Eur sumos (t. y. minimalios mėnesinės algos 380 Eur padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis [...]

  Read more

  Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo tvarka

  Svarbūs mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo tvarkos pakeitimai nuo 2016-01-01: Nuo 2016-01-01 mokesčių deklaravimui ir sumokėjimui įvesta vienos datos taisyklė – iki atitinkamo mėnesio 15 dienos, išskyrus PVM, kuris deklaruojamas ir [...]

  Read more

  Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo

  75 straipsnis. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo KEISTA: 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-919 (nuo 2015 12 01) (TAR, 2014, Nr. 2014-07395) Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai [...]

  Read more

  2 of page 4