• Viršvalandžių apmokėjimas nuo 2017 m. liepos

  Nuo 2017 m. liepos mėn. viršvalandinius darbus darbdavys gali nurodyti dirbti tik darbuotojui sutikus, išskyrus: kai darbai yra būtini ar siekiama užkirsti kelią pavojams, avarijoms, nelaimėms ar skubiai  likviduoti ; būtina užbaigti[...]

  Read more

  Kada galima neteikti važtaraščio duomenis VMI?

  Jei vežama savo sąskaita, tuomet Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) važtaraščio duomenų teikti neprivaloma. Kas tai yra vežimas savo sąskaita? Atvejai, kai privaloma ir neprivaloma VMI teikti važtaraščių duomenis, [...]

  Read more

  Finansinių ataskaitų rinkinys nuo 2016 metų

  Prisiminkime, kad pradedant 2016 metais įmonės skirstomos į 4 kategorijas: – labai mažos įmonės; – mažos įmonės; – vidutinės įmonės; – didelės įmonės. Labai mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du [...]

  Read more

  Dokumentų saugojimo terminai

  il. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento saugojimas/metai 1 PIRMINAI APSKAITOS DOKUMENTAI sąskaita-faktūra 10 mokėjimo pavedimai avanso apyskaita kasos pajamų ir išlaidų orderiai apskaitos [...]

  Read more

  Intrastato ribos 2017 m.

  Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytos tokios  INTRASTATO  ribos: Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš [...]

  Read more

  Prekių tiekimas į kitą ES valstybę narę

  1. Taikomas O proc. tarifas, jeigu tenkinamos PVM įstatymo sąlygos ir asmuo turi priekių išgabenimą patvirtinančius įrodymus. 2. 49 str. : 2.1  Prekių tiekimas kitų ES valstybių PVM mokėtojams. Įsitikinti, ar pirkėjas tikrai yra [...]

  Read more

  Dienpinigių apmokestinimas

  Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2016-07-01 Mėnesinis darbo užmokestis neviršija     494 Eur sumos (t. y. minimalios mėnesinės algos 380 Eur padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis [...]

  Read more

  Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo tvarka

  Svarbūs mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo tvarkos pakeitimai nuo 2016-01-01: Nuo 2016-01-01 mokesčių deklaravimui ir sumokėjimui įvesta vienos datos taisyklė – iki atitinkamo mėnesio 15 dienos, išskyrus PVM, kuris deklaruojamas ir [...]

  Read more

  Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo

  75 straipsnis. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo KEISTA: 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-919 (nuo 2015 12 01) (TAR, 2014, Nr. 2014-07395) Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai [...]

  Read more

  PVM taikymas statybos darbams

  Valstybinė mokesčių inspekcija parengė atnaujintą paaiškinimą dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams. Kartu skelbiamas Aplinkos ministerijos pateiktas paslaugų, kurios priskiriamos statybos darbams pagal[...]

  Read more

  2 of page 4