• Prekių tiekimas į kitą ES valstybę narę

  1. Taikomas O proc. tarifas, jeigu tenkinamos PVM įstatymo sąlygos ir asmuo turi priekių išgabenimą patvirtinančius įrodymus. 2. 49 str. : 2.1  Prekių tiekimas kitų ES valstybių PVM mokėtojams. Įsitikinti, ar pirkėjas tikrai yra [...]

  Read more

  Dienpinigių apmokestinimas

  Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2016-07-01 Mėnesinis darbo užmokestis neviršija     494 Eur sumos (t. y. minimalios mėnesinės algos 380 Eur padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis [...]

  Read more

  Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo tvarka

  Svarbūs mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo tvarkos pakeitimai nuo 2016-01-01: Nuo 2016-01-01 mokesčių deklaravimui ir sumokėjimui įvesta vienos datos taisyklė – iki atitinkamo mėnesio 15 dienos, išskyrus PVM, kuris deklaruojamas ir [...]

  Read more

  Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo

  75 straipsnis. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo KEISTA: 2014 06 05 įstatymu Nr. XII-919 (nuo 2015 12 01) (TAR, 2014, Nr. 2014-07395) Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai [...]

  Read more

  PVM taikymas statybos darbams

  Valstybinė mokesčių inspekcija parengė atnaujintą paaiškinimą dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams. Kartu skelbiamas Aplinkos ministerijos pateiktas paslaugų, kurios priskiriamos statybos darbams pagal[...]

  Read more

  ES parama verslui

  20 Oct 2015
  ES parama verslui

  Parama teikiama įmonėms, norinčioms diegti inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas, ja siekiama sudaryti palankias sąlygas įmonėms padidinti darbo našumą. Pretenduoti į paramą gali įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius[...]

  Read more

  Nuo 2015 m. spalio mėn. pranešimai FNTT

  Keičiasi informacijos, teiktinos pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, tvarka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informuoja, kad nuo spalio 1 dienos keičiasi pranešimų apie įtartinas [...]

  Read more

  Turto pirkimas ir rašteliai

  Nustatyta, kad turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniams pagrįsti gali būti naudojami tik juridinę galią turintys dokumentai Nuo 2016-01-01 turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniams pagrįsti nebetiks nežinia kieno rašyti [...]

  Read more

  Apskaitos duomenų rinkmenų teikimas VMI

  Patvirtintas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas Aktualu subjektams, privalantiems pasiruošti teikti apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų [...]

  Read more

  Dėl NPD nuo 2015.07.01 dienos

  Nuo 2015 m. liepos 1 d. mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (mėnesio NPD) nesikeičia. Minimaliosios mėnesinės algos padidinimas iki 325 Eur taikomam mėnesio NPD įtakos neturės, nes jo apskaičiavimo formulė nekeičiama. Mėnesio NPD [...]

  Read more

  2 of page 4