• Nenugalima jėga (force majeure) . Kas tai ?

  FORCE MAJEURE ( NENUGALIMA JĖGA) . KAS TAI ? Sąlygos: 1.      Sudarant sutartį nebuvo tokių aplinkybių ir jų atsiradimą negalima buvo protingai numatyti. 2.      Dėl susidariusių aplinkybių visumos sutartis tapo objektyviai [...]

  Read more

  Komandiruotė laikinai dirbti į užsienį. Ką reikia žinoti?

  Komandiruotė laikinai dirbti į užsienį. Ką reikia žinoti? Komandiruotė laikinai dirbti į užsienį. Ką reikia žinoti? Reikia prisiminti, kad komandiruotės trukmė negali būti ilgiau negu 183 kalendorinės dienas ir per mokestinį [...]

  Read more

  Vadovaujantis AB įstatymo 31 str. nuostatomis, tantjemos ( metinės išmokos iš paskirstytojo pelno) gali būti mokamos stebėtojų tarybos nariams už ją veiklą taryboje. Pagal Pelno mokesčio įstatymo  17 str. nuostatas mokamas tantjemos [...]

  Read more

  Susitarimas dėl nekonkuravimo

  Kada galimas susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo dėl nekonkuravimo ? Darbo kodeksas 38 str.  2 dalyje nustatyta, kad  "Susitarimai dėl nekonkuravimo galimi tik su darbuotojais, turinčiais specialių žinių ar gebėjimų, kurie gali [...]

  Read more

  Verta ir neverta taikyti NPD

  Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad gyventojai, kurių atlyginimas 2019 metais yra ne didesnis kaip 2555 eurai per mėnesį ( neatskaičius mokesčius ), turi teisę į NPD, todėl bet kada gali pateikti prašymą savo darbdaviui ir [...]

  Read more

  Reprezentacinės išlaidos

  Reprezentacinės sąnaudos – tai sąnaudos, skirtos naujiems verslo ryšiams užmėgsti arba esamiems pagerinti  ir patiriamos konkrečių asmenų naudai. Išsikrus : akcininkus, savininkus, bei kontroliuojamuosius ar [...]

  Read more

  Prievolė teikti pranešimus apie sandorius

  Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos ir jos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės). Nuolatiniai Lietuvos[...]

  Read more

  2019 metų mokesčių reforma: kas nauja ?

    2019 metų mokesčių reforma: kas naujo ?   Darbo užmokestis privalomai perskaičiuojamas taikant 1,289 koeficientą. Pabrėžiame, kad  darbuotojų sutikimas nėra būtinas. Numatyti du GPM tarifai : 20 ir 27 [...]

  Read more

  Darbo sutarčių rūšys 2017

  Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį. Pavaldumas darbdaviui [...]

  Read more

  Dividendų išmokėjimas

  Paskirsčius pelną , išmokėjus dividendus akcininkui ar akcininkams, reikia žinoti kokius mokesčius  reikia apskaičiuoti ir deklaruoti. Pradėsime nuo to, kad prisiminsime, kad dividendai - tai akcininkui paskirstyta pelno dalys, [...]

  Read more

  1 of page 4