• Buhalterinė apskaita. UAB Instrukcija

  Įmonės buhalterinė apskaita apima šias paslaugas:

  • pirkimo knyga: pirkimo dokumentai tvarkomi suminė ir (arba) kiekinė išraišką, pagal projektus (užsakymus); mėnesio pabaigoje yra sudaromi gautų faktūrų registrai;
  • pardavimo knyga: pardavimo dokumentai tvarkomi sumine ir (arba) kiekine išraiška, pagal projektus (užsakymus), mėnesio pabaigoje yra sudaromi išrašytų faktūrų registrai;
  • kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaita: pagal faktiškai gautus kasos pajamų ar išlaidų orderius registruojami mokėjimai atitinkamoje sąskaitoje;
  • kasos aparatų apskaita.
  • lizingo apskaita;
  • kelionių lapų pildymas;
  • mokėjimo pavedimų apskaita: pagal gautus banko išrašus registruojamas kiekvienas atliktas mokėjimas. Pagal Jūsų įgaliojimą atliksime mokėjimus, darbuotojams pervesime darbo užmokestį, atsispausdinsime įvykdytų finansinių operacijų banke sąrašą ir, pagal pareikalavimą, pateiksime Jums.
  • ilgalaikio turto apskaita: įsakymo pagrindu įtrauksime reikiamą turtą į ilgalaikio turto apskaitą. Atspausdinsime reikiamus aktus tvirtinimui; pagal PMĮ nustatysime ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir turto naudojimo trukmę;
  • avanso apyskaitų apskaita: pagal gautus ir pateiktus pirkimo dokumentus, įtrauksime juos į apskaitą ir atspausdinsime avanso apyskaitą, rementis įsakymų, priskaičiuosime dienpinigius ir suvesime visas su komandiruote susijusias išlaidas;
  • darbo užmokesčio apskaita: pagal gautus pirminius darbuotojo dokumentus, atspausdinsime darbo sutartį; mėnesio gale sudarysime tabelį , suskaičiuosime algą , atspausdinsime žiniaraštį, įsakymus apie priedų skirimą, įvairias pažymas darbuotojams.;
  • nuomos sutartys, autorinės sutartys: pagal autorines sutartys parengsime buhalterinės pažymas , išskaičiuosime ir pervesime GPM, privalomąjį sveikatos draudimą, pateiksime deklaracijas;
  • mokesčių deklaracijų sudarymas ir atstovavimas: mokesčių inspekcijai pateiksime visas reikalingas deklaracijas;
  • deklaracijos SODRAI ir atstovavimas: darbuotojams pervesime darbo užmokestį.
  • mėnesinės, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos
  • skolų suderinimas su kliento pirkėjais, VMI ir Sodra.

   APSKAITOS KAINA