• Prievolė teikti pranešimus apie sandorius

  Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos ir jos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės). Nuolatiniai Lietuvos[...]

  Read more

  2019 metų mokesčių reforma: kas nauja ?

    2019 metų mokesčių reforma: kas naujo ?   Darbo užmokestis privalomai perskaičiuojamas taikant 1,289 koeficientą. Pabrėžiame, kad  darbuotojų sutikimas nėra būtinas. Numatyti du GPM tarifai : 20 ir 27 [...]

  Read more

  Darbo sutarčių rūšys 2017

  Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį. Pavaldumas darbdaviui [...]

  Read more

  Dividendų išmokėjimas

  Paskirsčius pelną , išmokėjus dividendus akcininkui ar akcininkams, reikia žinoti kokius mokesčius  reikia apskaičiuoti ir deklaruoti. Pradėsime nuo to, kad prisiminsime, kad dividendai - tai akcininkui paskirstyta pelno dalys, [...]

  Read more

  Individuali veikla pagal pažymą arba verslo liudijimo įsigijimas

  Norint pradėti verslą, pvz., interneto svetainių kūrimas, patalpų nuomą, rašyti ir parduoti savo kūrybinius darbus , žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymo paslaugos ir t.t., susiduriame su problemą: kokią veiklą pradėti gyventojui?! [...]

  Read more

  Viršvalandžių apmokėjimas nuo 2017 m. liepos

  Nuo 2017 m. liepos mėn. viršvalandinius darbus darbdavys gali nurodyti dirbti tik darbuotojui sutikus, išskyrus: kai darbai yra būtini ar siekiama užkirsti kelią pavojams, avarijoms, nelaimėms ar skubiai  likviduoti ; būtina užbaigti[...]

  Read more

  Kada galima neteikti važtaraščio duomenis VMI?

  Jei vežama savo sąskaita, tuomet Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) važtaraščio duomenų teikti neprivaloma. Kas tai yra vežimas savo sąskaita? Atvejai, kai privaloma ir neprivaloma VMI teikti važtaraščių duomenis, [...]

  Read more

  Finansinių ataskaitų rinkinys nuo 2016 metų

  Prisiminkime, kad pradedant 2016 metais įmonės skirstomos į 4 kategorijas: – labai mažos įmonės; – mažos įmonės; – vidutinės įmonės; – didelės įmonės. Labai mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du [...]

  Read more

  Dokumentų saugojimo terminai

  il. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento saugojimas/metai 1 PIRMINAI APSKAITOS DOKUMENTAI sąskaita-faktūra 10 mokėjimo pavedimai avanso apyskaita kasos pajamų ir išlaidų orderiai apskaitos [...]

  Read more

  Intrastato ribos 2017 m.

  Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytos tokios  INTRASTATO  ribos: Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš [...]

  Read more

  1 of page 4