• Apskaitos duomenų rinkmenų teikimas VMI

  30 Jul 2015 | Blog | instrukcija

 • InternalControl_thumb-580x370

  • Patvirtintas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas
  • Aktualu subjektams, privalantiems pasiruošti teikti apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje

  Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
  Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo
  (2015-07-21 Nr. VA-49, TAR, 2015-07-21, kodas 2015-11516, galioja nuo 2015-07-22)

  Vadovaudamasi Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 699 „Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu (daugiau apie tai buvo rašyta šioje apžvalgoje), Valstybinė mokesčių inspekcija patvirtino Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašą.

  Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas apibrėžia reikalavimus, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams buhalterinės apskaitos duomenys teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (toliau – SAF-T).

  (angl. Standard Audit File – TAX (SAF-T)) – standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena, kurioje pateikiami subjekto ataskaitinio laikotarpio buhalterinės apskaitos duomenys, eksportuoti iš subjekto apskaitos sistemos, apimantys atitinkamą laikotarpį.

  SAF-T standartas apima visus svarbiausius duomenis iš pagrindinių apskaitos žurnalų, informaciją apie užsakovus ir tiekėjus, gautas ir išrašytas sąskaitas, užsakymus, mokėjimo nurodymus ir pan.

  Kas vadovausis Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašu?
  Šiuo aprašu vadovausis buhalterinės apskaitos programas kuriančios ir jas atnaujinančios bendrovės, programuotojai, kurie perprogramuos buhalterinės apskaitos programas ir pritaikys jas eksportuoti buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T formatu.

  Kas svarbu buhalteriams?

  1) Iš aprašo 6.1 punkto aišku, kad verslo subjektai turės pereiti prie naujojo pavyzdinio sąskaitų plano, įsigaliojančio 2016-01-01. Aprašo 6.1 punkte nurodyta:
  „6.1. Pelno siekiantys juridiniai asmenys Didžiosios knygos sąskaitas klasifikuoja, vadovaudamiesi Sąskaitų klasifikatoriumi Nr. 1 (parengtas pagal Pavyzdinį sąskaitų planą, patvirtintą Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-15 „Dėl Pavyzdinio sąskaitų plano“).“

  2) asmenys, šiuo metu naudojantys paprasčiausias technines priemones, kurios negali būti pritaikytos teikti duomenis SAF-T formatu, pavyzdžiui, Ekselines (MS „Excel“) programas buhalterinei apskaitai tvarkyti, turės įsigyti kitas buhalterinės apskaitos programas.

  Dar kartą apie tai, kas ir kada privalo pasiruošti teikti apskaitos dokumentų duomenis standartinėje rinkmenoje SAF-T

  Apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje privalo teikti ūkio subjektai, atitinkantys visus tris kriterijus:
  1) apskaitą tvarko techninėmis priemonėmis;
  2) yra pelno siekiantys juridiniai asmenys;
  3) pardavimo pajamos atitinka žemiau nurodytus dydžius.

  Reikalavimas pasiruošti teikti duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje skirtingas pardavimo pajamas turintiems pelno siekiantiems juridiniams asmenims įsigalioja skirtingai:
  – nuo 2017 m. sausio 1 d., kurių 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. eurų;
  – nuo 2018 m. sausio 1 d., kurių 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų;
  – nuo 2019 m. sausio 1 d., kurių 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 45 tūkst. Eurų.

  Visiems kitiems ūkio subjektams, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje rinkmenoje yra rekomendacinio pobūdžio.